Singer:
Pannalal Bhattacharyya

Singer :
Srikanta Acharya